DRUŽBENO KORISTEN PROJEKT

Hischa je praktični primer sodobne gradnje, delane po načelih tradicionalnega ljudskega stavbarstva. V sodelovanju med arhitektom in izkušenimi mojstri bo pred vašimi očmi nastal funkcionalen in lahko izvedljiv objekt z značajem osrednjeslovenskega podeželja.

Bogata tradicija ljudskega stavbarstva je največja vrednota slovenskega prostora.

Naši predniki so se z gradnjo hiš prilagajali naravnim danostim in družbenim spremembam. V te hiše je vgrajenega veliko znanja in izkušenj o tem, kako se prilagoditi in izkoristiti lokalne gradbene materiale, upoštevati podnebne posebnosti in ob tem varovati rodovitno zemljo. Vsaka hiša je unikatna, vsaka ima svoje značilnosti in vsaka nam pripoveduje svojo zgodbo. Skupno jim je le to, da so popolnoma prilagojene prostoru, v katerem so zgrajene in bi kjerkoli drugje delovale kot tujek.

Žal pa ta dragocenost tradicije s prodiranjem globalne arhitekture postopoma izginja. Sodobna tehnologija omogoča gradnjo enakih hiš v različnih pokrajinah kjerkoli na svetu. Po Sloveniji nastajajo enaki uniformirani objekti brez značaja, brez pripadnosti in brez pripovednosti. Z vsakim takim novim objektom naša pokrajina izgubi del svojega čara.

Značilni tradicionalni elementi gradnje so bolj ali manj pozabljeni. Mojstri, ki so včasih s svojimi izkušnjami in z logičnim razmišljanjem znali ustvariti trajne estetske objekte, danes zgolj sestavljajo industrijske elemente po navodilih mednarodnih korporacij.

Medtem, ko kopiramo svetovne trende in pozabljamo na dosežke naših prednikov, spreminjamo naše podeželje in spodkopavamo lastno narodno zavest.

Ker želimo, da se tradicija ljudskega graditeljstva ohrani, smo razvili arhitekturni projekt, v katerem bo izražena kontinuiteta stavbne dediščine osrednje Slovenije.

Projekt vzpodbuja zavedanje, da vsak graditelj pomembno prispeva k urejanju slovenske krajine.

O OBJEKTU

Projekt Hischa je zasnovan kot spremljevalni objekt ob obstoječi stanovanjski hiši. Lahko se zgradi tudi kot samostojni objekt ali pa v skupini več enakih objektov.

Klasična stanovanjska hiša se običajno dimenzionira glede na velikost družine. Površina povprečne hiše znaša 150 m2, kar je dovolj za štiričlansko družino.

Tudi tradicionalna slovenska kmetija se je postopoma izoblikovala z dograjevanjem, preoblikovanjem in prilagajanjem novim zahtevam in potrebam. Tako je nastal kompleks manjših objektov, ki skupaj tvorijo zaključeno funkcionalno in estetsko celoto.

V zadnjih letih pa stanovanjske hiše postajajo predimenzionirane. Lastniki si poleg osnovnih bivalnih površin želijo vanje vključiti še vrsto dodatnih, luksuznih prostorov, ki pa pogosto ostajajo nedokončani ali neuporabljeni.

Hischa je večnamenski objekt. Lahko je vrtna lopa, sušilnica, kašča, drvarnica, skladišče, garaža, zimski vrt, hlevček, paviljon, igralnica, razstavišče, savna, lumpencimer, fitnes, čebelnjak, hram, počivalnica, zidanica, delavnica, vikend, poslovni prostor, garsonjera, apartma, atelje, soba za goste, stanovanje,…

Odvisno od potrebe lastnikov stavba sčasoma spreminja svojo funkcijo in za vsako od naštetih namembnosti je ravno prav velika.

Velikost Hischa je 30 m2, z izkoriščeno mansardo pa celo 50 m2. Izdelali smo univerzalni načrt, ki določa le zunanje dimenzije objekta.

Hischa izpolnjuje vse zahteve sodobnega načina življenja, grajena je iz klasičnih materialov, ki so najlažje dostopni na trgu. Zasnovana je na podlagi izkušenj, logike, spoštovanja tradicije in vračanja k naravi.

Projekt je delan za področje osrednje Slovenije, alpske predele, Gorenjsko, Štajersko, Koroško in Dolenjsko, zato je osnovni gradbeni material les. Ta tradicionalen material bomo uporabili na sodoben način z upoštevanjem vseh značilnosti, ki so se izboljševale iz roda v rod.

Stavba je brez arhitekturnih ovir ter v stiku z naravo in zdravim načinom življenja. Zaradi uporabe naravnih materialov ne obremenjuje okolja. Objekt je reciklažen in ga je možno v celoti odstraniti.

Projekt Hischa oživlja tradicionalno gradbeno estetiko in postopke z uporabo sodobnih tehnologij. Rezultat bo cenovno najbolj dostopna arhitektura, ki v največji meri krepi kulturno samozavest.

POTEK GRADNJE

Poteku izgradnje HISCHE bo mogoče slediti preko spletne strani (blog) in družabnih omrežij, kjer bodo objavljene novice in fotografije z opisi posameznih faz. Podrobnejše spremljanje gradnje z video posnetki ključnih opravil in intervjuji z mojstri pa bo dostopno preko YouTube kanala. Povzetek celotnega dogajanja bo na koncu objavljen tudi v knjigi.

Z gradnjo nameravamo pričeti 1.6.2021 in bo trajala predvidoma do konec leta.

Vpogled na gradbišče bo zanimivo in poučno za vsakega graditelja. Na razumljiv in logičen način bodo predstavljeni vsi tradicionalni arhitekturni elementi in postopki, arhitekt in mojstri pa se bodo med gradnjo soočali tudi z različnimi izzivi in odločitvami.

Postavitev Hische ni pogojena z zahtevnimi tehnološkimi detajli. Pri izgradnji bodo uporabljeni standardni industrijski polizdelki. Vsi detajli se bodo izvajali v sodelovanju z lokalnimi mojstri, ki znajo na podlagi svojega znanja in izkušenj utemeljiti vsak arhitekturni element od temeljev do strehe in predlagati čim bolj racionalno izvedbo posameznega detajla.

Arhitekt bo poskušal iz izkušenih lokalnih obrtnikov izvleči stare resnice in zdravo gradbeno logiko in bo na podlagi njihovih predlogov poskrbel za optimalno funkcionalno in estetsko rešitev.

Projekt izgradnje Hische poskuša obuditi tudi slovensko tradicijo sodelovanja med sosedi, saj se bo v veliki meri izvajal po načelu izmenjave znanja in izkušenj.

Vsi sodelujoči se med izvajanjem projekta medsebojno dopolnjujejo, izobražujejo in izmenjujejo izkušnje, tako, da na koncu projekta vsak od njih dobi več, kot vloži.

Eden od izzivov, ki smo si jih zadali, je namreč tudi ta, da Hischo zgradimo s čim manj vloženih sredstev in s čim več medsebojnega sodelovanja.

LOKACIJA

Sela pri Kamniku so mirna vasica v osrčju Tuhinjske doline, od koder se odpira čudovit pogled proti Kranju in Julijskim Alpam.

Za izgradnjo projekta Hischa smo izbrali prostorsko najbolj primerno lego na zazidljivem delu stavbišča ob obstoječi stanovanjski hiši družine Schlegl na Selih.

Tuhinjska dolina, ki povezuje Kamnik s Štajersko, je prepletena s travniki in gozdovi. Idilične vasice ležijo med njivami in pašniki, nad njimi pa se na obeh straneh dvigujejo zeleni hribi, poraščeni z gozdovi.

Bogata tradicija gradnje iz lesa, dolina je poznana kot dežela kašč, kozolcev in toplarjev.