logo

Zgodba o slovenski hiši

Projekt Hischa je praktičen prikaz sodobne gradnje, delane po načelih tradicionalnega ljudskega stavbarstva. Posamezniku ponuja rešitve, ki upoštevajo njegove aktualne potrebe in obenem spoštujejo identiteto slovenskega prostora.

Cilj projekta je seznanjanje širše javnosti o vrednosti avtohtone ljudske arhitekture, ki ob globalizmu vse bolj izgublja svoj pomen.

Idejo bomo praktično ponazorili z izgradnjo objekta na Selih pri Kamniku. Celoten postopek izvedbe od zasnove do zaključka, bo dokumentiran na blogu na spletni strani in na družabnih omrežjih.

Projekt Hischa se bo financiral s pomočjo prodaje umetniških del. Vsak kupec umetniškega dela s tem na izviren način podpre družbeno koristen projekt in aktivno sodeluje pri ohranjanju značilne slovenske krajine.

Na temo izgradnje načrtujemo tudi izdajo knjige, ki bo preko osebnih zgodb, nasvetov in anekdot različnih mojstrov bralca popeljala od temeljev pa vse do slemena Hische.

Idila